At arbejde i Banedanmark

I Banedanmark får du 2.900 kolleger med meget forskellige fagligheder, baggrunde og nationaliteter. Sammen arbejder vi at udvikle, styre og drifte 3.500 km jernbane, så 180 millioner rejsende hvert år kommer sikkert frem på banen.  

Lige nu står Banedanmark i spidsen for historisk mange, komplekse infrastrukturprojekter, som flytter banenettet ind i fremtiden. Vi sætter strøm til banen, bygger ny jernbane mod Femern og indsætter nye digitale signalsystemer. Samtidig har vi ansvar for at vedligeholde 3.500 km jernbane og styre trafikken, så 180 millioner rejsende hvert år kommer sikkert frem på banen. Det er faktisk lidt kompliceret.  

Heldigvis er vi mange dedikerede mennesker til at løse opgaverne. Fra spor, til trafiktårn og kontor består Banedanmark af mennesker med vidt forskellige baggrunde og faglige profiler. Vi kommer fra over 40 forskellige lande, og vi arbejder i hele Danmark. Det gør Banedanmark til en ganske særlig arbejdsplads, hvor vi bygger et vigtigt fundament for den grønne omstilling og en tryg og stabil banedrift.

Vil du være med? 

Vores forskellighed er en styrke

Vi er en mangfoldig arbejdsplads sammensat af dedikerede mennesker med forskellige fagligheder, nationaliteter, kompetencer og baggrunde. Vi samarbejder på tværs med en uformel omgangstone, et stærkt kollegaskab og en fælles identitet knyttet til jernbanen og den kollektive transport.

Alle skal arbejde sammen og byde ind med deres kompetencer, for at vi lykkes med at nå vores ambitiøse mål. Vi har brug for forskellige perspektiver og tilgange for at finde den optimale fremgangsmåde i en given situation, for vi udvikler os kun, hvis vi hele tiden bliver udfordret på den måde, vi arbejder på. Derfor er mangfoldighed en nødvendighed og et grundvilkår i Banedanmark.

Det gode arbejdsliv

Vi er en succes, når vi er motiverede og stolte – i en hverdag hvor vores mål og leverancer er helt centrale.

Vi har fokus på trivsel, et liv i balance og forebyggelse af stress, og alle ansatte er inkluderet i vores aftalte med Falck Healthcare. Trivsel rummer både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø. Vi arbejder målrettet på begge områder for at understøtte et godt og fleksibelt arbejdsliv og fastholde tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, uanset om arbejdet udføres fra kontoret i dagtimer eller som natarbejde ved jernbanen et sted i Danmark. Med andre ord skal det være muligt for alle at opretholde et liv i balance mellem arbejde og fritid.

Vi er med til at skabe fremtidens grønne Danmark

I Banedanmark er du med til at skabe et mere sammenhængende, grønnere og klimavenligt samfund. Hos os er du ganske enkelt med til at lægge skinnerne til et mere bæredygtige samfund og få dagligdagen til at fungere for tusindvis af menneske. Det er vi stolte af. Og det tilfører stor mening, til alt vi foretager os.

Mange af vores nye kolleger fortæller, at de sjældent har oplevet en arbejdsplads, hvor medarbejderne brænder så meget for at levere et godt produkt og få togene til at køre til tiden.  

Grøn bane

Bæredygtig bane

Jernbanen spiller en vigtig rolle i den grønne omstilling.

Læs om den grønne jernbane
Jernbane natur

Sådan arbejder Banedanmark for naturen

Vi udfører naturpleje og tager hensyn til naturen, når vi udfører vores projekter

Læs mere om vores arbejde
""

Sæt din karriere på skinner

Er du ingeniør, jurist eller kontoruddannet? Det kræver mange forskellige kompetencer af udvikle og drive fremtidens grønne jernbane.

Læs om mulighederne

Velkommen på banen!