Tekniske normer og regler

Her finder du alle godkendte banenormer (BN), tekniske meddelelser (TM) og vigtige regelværker.

De tekniske regler kan frit downloades som pdf-filer, men Banedanmark er uden ansvar for deres anvendelse uden for Banedanmarks regi.

Du kan søge på fagområde, underområde og ord, der indgår i titlerne.
Navn Id Dato Download
Anvendelse af letvægtsbaliser til at etablere ATC dækning af La TM 01 08.08.2003
Anvendelse af tovejs køretøjer mellem Jægersborg og Hillerød TM 78 26.02.2016
Benyttelse af ledig kontakt på sikringsrelæ ved kontakt fejl TM 14 22.06.2002
DCTC og RCTC TM 45-2 18.05.2020
DCTC-S TM 47 14.05.2012
Etablering af kunstig kontrol på aflåst sporskifte TM 87 19.10.2018
FTG S 46 og FTG S917 TM 07 11.08.2000
Fjernbane Vest, Faktaindsamling ved uheld TM 86-2 06.03.2020
Forenklet HKT (F-HKT) på strækningen Lyngby-Hillerød TM 22 01.09.2010
Godkendelse af leverandør TM 09 25.10.2000
Hengstler relæer, nye betegnelser og bestillingsnumre TM 06 01.08.2000
Honeywell fribane - tænde/slukkeudstyr, EN 267.00 TM 10 06.12.2000
Honeywell slukkeudstyr, type SST, KN 267.00 R nr. 8165 TM 01 14.05.2001
Håndtering af SP signaltekniske udstyr på ikke-ETCS-ibrugtaget strækninger – F-bane vest TM 79 udg. 2 19.10.2018
Ikke godkendte DC/DC konvertere TM 34 13.09.2011
Indregulering af lampestrømme TM 04 01.08.2000
Indvendig ledningsmontage i sporskiftedrev type DSB 1957 TM 24 06.01.2011
Kortslutning i sporskiftedrev type DSB 1994 TM 44 07.03.2012
Krav til kabeltyper og baneplinte i kørestrømsanlægget TM 32 06.06.2017
Mulighed for anvendelse af ny LED lampe for sporskiftelygte TM 60 03.11.2013
Produktionsfejl på sikringsrelæer type DD4911 og DD4912 TM 54 15.08.2013
Retningslinjer for håndtering af ATC og ATC-togstop materiel TM 43 24.04.2012
Retningslinjer for håndtering af Signal Programmets signaltekniske udstyr på ikke ETCS ibrugtaget strækninger - Fjernbane Øst TM 80-4 17.12.2019
Retningslinjer for håndtering af udstyr udlagt i sporet af Signal Programmet, S-Bane TM 77-2 04.11.2019
Retningslinjer for opbygning og kontrol af relæskabe TM 21 01.10.2010
Supplerende regler til ATC anlægsbestemmelser i forbindelse med sporstoppere TM 19 02.08.2010
Supplerende regler til: ATC-togstop Anlægsbestemmelser BN1-72 TM 75 18.05.2017
TCTC TM 46 14.05.2012
TM 94-1 Fjernbane vest, arbejde i signalsystemet TM 94-1 06.03.2020
Tidsforsinkede relæer TM 05 01.08.2000
Udvidet eftersyn af stænger samt levetidskriterier for sporskiftedrev type VES 1926, DSB 1946, DSB 1957, DSB 1979, DSB 1987 og BSM 2005 på broer TM 40 27.04.2012