Når skinnerne skriger

I sommerhalvåret kan man som passager og nabo til jernbanen opleve kraftige hvinende lyde, når togene kører igennem kurver.

Hvis du som togpassager eller nabo til jernbanen oplever, at du hører lidt mere til jernbanen i sommerhalvåret, så er det ikke helt forkert. Fænomenet kaldes ”skinneskrig” og betegner den hvinende lyd, der kan opstå, når et tog passerer igennem en kurve.  

Lyden opstår på grund friktion mellem togets hjul og skinnen og typisk i kurver, hvor modstanden mellem hjul og skinne er størst. I de skarpeste kurver er skinneskrig noget, der kan opstå på alle tidspunkter af året og i næsten al slags vejr. I de mere bløde kurver opstår støjen hovedsageligt i forbindelse med sommerens varme og tørke.  

Samtidig med, at sommerhalvårets vejr får skinnerne til at skrige, så får det også mange af jernbanens naboer til at åbne døre og vinduer, og derfor er der om sommeren flere, som føler sig generet af de høje hvinende lyde.  

Internationalt samarbejde 

Skinneskrig er et internationalt fænomen, og i Banedanmark arbejder vi tæt sammen med vores infrastrukturkollegaer ude omkring i verden, for at finde en løsning. Ingen har desværre endnu fundet en løsning, der helt fjerner skinneskrig, men udover det regelmæssige vedligehold af skinnerne, peger samarbejdet på særligt to indsatser, der hjælper med at reducere skinneskrigene: 

  • Hævning af den ydre skinne i kurverne 
  • Smøring af skinnerne

Hævning af den ydre skinne i kurven 

Hævning af den ydre skinne skaber en kurve, der gør det muligt for tog at manøvrere rundt ved højere hastigheder, end det ville være muligt, hvis sporet lå i samme højde. Overhøjden sikrer ikke alene sikkerhed ved passage af kurver, men sikrer også passagerernes komfort – og er med til at reducere skinneskrig i og med at kontakten mellem hjulflangen og skinner formindskes.  

Desværre løser det ikke problemet ift. alle toggennemkørsler, da den nødvendige hældning i kurven afhænger af togenes forventede hastighed og bevægelsesradius. Derfor kan man eksempelvis opleve skinneskrig ved et godstog, der kører med lav hastighed, og derved har mest kontakt med den indre skinne i kurven, mens det efterfølgende passagertog, der kører hurtigere, og dermed rammer den ydre skinne i kurven, har meget lavere tendens til skinneskrig. 

Smøring af skinnerne 

På nogle af Banedanmarks strækninger rundt om i landet er der desuden monteret smørepotter på skinnerne i forsøget på at komme generne til livs. Smørepotterne afgiver en smørende væske, når togets hjul ruller forbi, og sørger på den måde for at mindske friktionen mellem spor og hjul. Det er dog slet ikke i alle kurver, at det er muligt at afhjælpe generne, da effekten af smøring er afhængig af mange faktorer, bl.a. kurveradius, togtypen og strækningshastigheden.
 
Banedanmark tager støj fra banen meget alvorligt, og vi fortsætter arbejdet med at begrænse omfanget af skinneskrig.  

Læs mere om Banedanmarks arbejde med at begrænse støjgener fra jernbanetrafikken. 

Værd at vide om banen