Hvis skinnerne skriger

Hvis du som togpassager eller nabo til jernbanen oplever, at du hører lidt mere til jernbanen i sommerhalvåret, så er det ikke helt forkert. Fænomenet kaldes ”skinneskrig” og betegner den hvinende lyd, der kan opstå, når et tog passerer igennem en kurve. 

Lyden opstår på grund friktion mellem togets hjul og skinnen og typisk i kurver, hvor modstanden mellem hjul og skinne er størst. I de skarpeste kurver er skinneskrig noget, der kan opstå på alle tidspunkter af året og i næsten al slags vejr. I de mere bløde kurver opstår støjen hovedsageligt i forbindelse med sommerens varme og tørke. 

Samtidig med, at sommerhalvårets vejr får skinnerne til at skrige, så får det også mange af jernbanens naboer til at åbne døre og vinduer, og derfor er der om sommeren flere, som føler sig generet af de høje hvinende lyde. 

Problem i mange lande
Fænomenet med de skrigende skinner kendes fra mange andre lande, og ingen har endnu kunnet finde nogen god løsning på problemet.

Banedanmark sliber regelmæssigt skinnerne på jernbanenettet, som led i den løbende vedligeholdelse, hvilket også bidrager til at nedbringe støjen fra jernbanen. På flere af Banedanmarks strækninger rundt om i landet er der desuden monteret smørepotter på skinnerne i forsøget på at komme generne til livs. Smørepotterne afgiver en smørende væske, når togets hjul ruller forbi, og sørger på den måde for at mindske friktionen mellem spor og hjul. Det er dog ikke i alle kurver, at det har været muligt at afhjælpe generne helt, ligesom perioder med høje temperaturer og tørke kan gøre det svært at holde sporet tilstrækkeligt smurt til at undgå skinneskrig.

Banedanmark tager støj fra banen meget alvorligt og arbejder løbende på at begrænse støjgener fra jernbanetrafikken. Der arbejdes fortsat på at finde en bedre løsning på de generende skinneskrig, men på nuværende tidspunkt findes denne løsning desværre ikke.  

Læs mere om Banedanmarks arbejde med at begrænse støjgener fra jernbanetrafikken. 

værd at vide om banen