Tekniske normer og regler

Her finder du alle godkendte banenormer (BN), tekniske meddelelser (TM) og vigtige regelværker.

De tekniske regler kan frit downloades som pdf-filer, men Banedanmark er uden ansvar for deres anvendelse uden for Banedanmarks regi.

Du kan søge på fagområde, underområde og ord, der indgår i titlerne.
Navn Id Dato Download
ATC-togstop Anlægsbestemmelser BN1-72-3 20.12.2013
Anvendelse af letvægtsbaliser til at etablere ATC dækning af La TM 01 08.08.2003
Anvendelse af tovejs køretøjer mellem Jægersborg og Hillerød TM 78 26.02.2016
Arbejde i sikringsanlæg BN1-183-2 01.02.2018
Benyttelse af ledig kontakt på sikringsrelæ ved kontakt fejl TM 14 22.06.2002
Betjening af trafikstyringssystemer BN2-78-1 01.02.2007
Betjening af trafikstyringssystemer BN3-79-1 01.02.2007
Bremsevejlængder for HKT-overvågede tog BN1-170-1 29.06.2017
DCTC og RCTC TM 45-2 18.05.2020
DCTC-S TM 47 14.05.2012
Etablering af kunstig kontrol på aflåst sporskifte TM 87 19.10.2018
FTG S 46 og FTG S917 TM 07 11.08.2000
Faktaindsamling ved uheld og sikkerhedsmæssige hændelser CBTC TM 92-1 28.05.2019
Faktaindsamling ved uheld. Sikringsanlæg BN1-184-1 01.10.2014
Fjernbane Vest, Faktaindsamling ved uheld TM 86-2 06.03.2020
Fjernstyring af sikringsanlæg BN2-75-1 01.02.2007
Fjernstyring af sikringsanlæg - eksempler BN3-76-1 01.02.2007
Forbedring af slukkefunktionen i overkørselsanlæg type DSB 1959 TM 64 17.01.2014
Forenklet HKT (F-HKT) på strækningen Lyngby-Hillerød TM 22 01.09.2010
Forskrift for vurdering af ATC Havarilogdata 31.03.2014
Godkendelse af leverandør TM 09 25.10.2000
Hengstler relæer, nye betegnelser og bestillingsnumre TM 06 01.08.2000
Honeywell fribane - tænde/slukkeudstyr, EN 267.00 TM 10 06.12.2000
Honeywell slukkeudstyr, type SST, KN 267.00 R nr. 8165 TM 01 14.05.2001
Håndtering af SP signaltekniske udstyr på ikke-ETCS-ibrugtaget strækninger – F-bane vest TM 79 udg. 2 19.10.2018
Ikke godkendte DC/DC konvertere TM 34 13.09.2011
Indbygningsforskrift for kombineret dansk/svensk mobil ATC 31.03.2014
Indbygningsforskrift for mobil ATC 31.03.2014
Indregulering af lampestrømme TM 04 01.08.2000
Indvendig ledningsmontage i sporskiftedrev type DSB 1957 TM 24 06.01.2011
Kortslutning i sporskiftedrev type DSB 1994 TM 44 07.03.2012
Krav til kabeltyper og baneplinte i kørestrømsanlægget TM 32 06.06.2017
Mulighed for anvendelse af ny LED lampe for sporskiftelygte TM 60 03.11.2013
Omkobling til La i sikringsanlæg type DSB 1969 BN1-172-1 29.06.2017
Produktionsfejl på sikringsrelæer type DD4911 og DD4912 TM 54 15.08.2013
Projektering af HKT-information BN1-171-2 14.08.2020
Retningslinjer for håndtering af ATC og ATC-togstop materiel TM 43 24.04.2012
Retningslinjer for håndtering af Signal Programmets signaltekniske udstyr på ikke ETCS ibrugtaget strækninger - Fjernbane Øst TM 80-4 17.12.2019
Retningslinjer for håndtering af udstyr udlagt i sporet af Signal Programmet, S-Bane TM 77-2 04.11.2019
Retningslinjer for opbygning og kontrol af relæskabe TM 21 01.10.2010
Retningslinjer for validering af relæanlæg. Sikring BN1-182-1 01.03.2013
SODB anlægsbestemmelser 10.10.2013
SODB anlægsbestemmelser for S-banen, København H (nær) – Skelbæk og Østerport (nær) 05.10.2018
SODB anlægsbestemmelser for automatisk sikrede overkørsler 01.03.2014
Supplerende regler til ATC anlægsbestemmelser i forbindelse med sporstoppere TM 19 02.08.2010
Supplerende regler til: ATC-togstop Anlægsbestemmelser BN1-72 TM 75 18.05.2017
TCTC TM 46 14.05.2012
TM 94-1 Fjernbane vest, arbejde i signalsystemet TM 94-1 06.03.2020
Tidsforsinkede relæer TM 05 01.08.2000
Trafikstyringssystemer BN1-77-1 01.02.2007
Udvidet eftersyn af stænger samt levetidskriterier for sporskiftedrev type VES 1926, DSB 1946, DSB 1957, DSB 1979, DSB 1987 og BSM 2005 på broer TM 40 27.04.2012