Tekniske normer og regler

Her finder du alle godkendte banenormer (BN), tekniske meddelelser (TM) og vigtige regelværker.

De tekniske regler kan frit downloades som pdf-filer, men Banedanmark er uden ansvar for deres anvendelse uden for Banedanmarks regi.

Du kan søge på fagområde, underområde og ord, der indgår i titlerne.

Nederst på siden kan du tilmelde dig abonnementet Tekniske regler. Så modtager du automatisk en mail, når der kommer opdateringer til de tekniske normer og regler.

Navn Id Dato Download
Absolut beliggenhed og fast afmærkning af sporets tracé BN2-93-1 01.03.2011
Afvanding af sporarealer BN1-11-1 01.10.2006
Ballast og underballast - Materialekrav BN2-19-4 01.12.2021
Ballast- og jordprøvetagning i sporkassen BN2-5-2 01.11.2021
Ballastlaget, vedligeholdelse og fornyelse BN2-4-2 01.04.2016
Belastnings- og beregningsforudsætninger for sporbærende broer og jordkonstruktioner BN1-59-4 01.11.2010
Generelle regler for svejsning, boring og skæring i spor BN1-61-2 01.12.2018
Godkendelse af svejsere og operatører til sporsvejseprocesser BN2-62-1 30.09.2021
Indbyrdes placering af spor og perron BN1-49-1 01.10.2006
Kilometrering og opsætning af kilometermærker BN1-160-1 01.09.2008
Kravspecifikation - Tekniske bygninger BN2-206-1 10.05.2019
Landmåling på banen BN2-94-2 01.09.2011
Langskinnespor. Spændingsudligning og indgreb i spændingsudlignet spor BN1-66-2 01.07.2013
Opmåling af genstande inden for profilgrænserne BN1-18-1 15.06.2004
Overvågning af hjul- og aksellast via ALC BN2-205-1 01.06.2018
Proceduregodkendelse af svejseprocesser BN2-63-1 16.11.2021
Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer BN2-15-2 01.03.2008
Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer BN1-14-2 01.03.2008
Rifler og bølger samt skinneslibning BN2-47-2 02.06.2022
Sikkerheds- og opholdszoner på perroner BN1-9-2 01.06.2012
Skinnepolitik BN2-202-01 21.09.2015
Skinner, eftersyn og tilstand BN1-107-3 23.11.2018
Sporafstand og frispormærker BN1-154-3 01.07.2018
Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer BN1-38-6 23.11.2018
Sporstoppere BN1-95-2 01.06.2012
Tværprofiler for ballasteret spor BN1-6-6 01.04.2016
Underbygning: Jordarter BN1-8-1 24.06.2005
Vejledning af måling af skinneslid BN3-200-1 12.12.2014
Vejledning om svejsning i koldt vejr BN3-191-1 05.12.2011
Vejledning til miljø og vandløbssager i forbindelse med afvandingsanlæg BN3-12-2 04.07.2003
Vejledning til monteringen af Robel 68.05/BDK skruetvinger BN3-201-1 21.04.2015