Tekniske normer og regler

Her finder du alle godkendte banenormer (BN), tekniske meddelelser (TM) og vigtige regelværker.

De tekniske regler kan frit downloades som pdf-filer, men Banedanmark er uden ansvar for deres anvendelse uden for Banedanmarks regi.

Du kan søge på fagområde, underområde og ord, der indgår i titlerne.

Nederst på siden kan du tilmelde dig abonnementet Tekniske regler. Så modtager du automatisk en mail, når der kommer opdateringer til de tekniske normer og regler.

Navn Id Dato Download
ATC-togstop Anlægsbestemmelser BN1-72-3 20.12.2013
Absolut beliggenhed og fast afmærkning af sporets tracé BN2-93-1 01.03.2011
Afvanding af sporarealer BN1-11-1 01.10.2006
Arbejde i sikringsanlæg BN1-183-2 01.02.2018
Ballast og underballast - Materialekrav BN2-19-4 01.12.2021
Ballast- og jordprøvetagning i sporkassen BN2-5-2 01.11.2021
Ballastlaget, vedligeholdelse og fornyelse BN2-4-2 01.04.2016
Belastnings- og beregningsforudsætninger for sporbærende broer og jordkonstruktioner BN1-59-4 01.11.2010
Betjening af trafikstyringssystemer BN2-78-1 01.02.2007
Betjening af trafikstyringssystemer BN3-79-1 01.02.2007
Bremsevejlængder for HKT-overvågede tog BN1-170-1 29.06.2017
Eftersyn og vedligeholdelse af bly-syrebatterier til sikrings- og fjernstyringsanlæg samt generatoranlæg BN1-99-1 01.11.2014
Eftersyn og vedligeholdelse af generatoranlæg BN1-176-1 21.10.2010
Faktaindsamling ved uheld. Sikringsanlæg BN1-184-1 01.10.2014
Fjernbanens KørestrømsInstruks FKI (gælder ikke SICAT-anlæg) S-banens KørestrømsInstruks SKI BN1-105-2 & BN1-106-2 01.11.2017
Fjernstyring af sikringsanlæg BN2-75-1 01.02.2007
Fjernstyring af sikringsanlæg - eksempler BN3-76-1 01.02.2007
Generelle regler for svejsning, boring og skæring i spor BN1-61-2 01.12.2018
Godkendelse af svejsere og operatører til sporsvejseprocesser BN2-62-1 30.09.2021
Indbyrdes placering af spor og perron BN1-49-1 01.10.2006
Katodisk beskyttelse af naturgasledninger af metal i nærheden af spor BN1-159-1 01.10.2006
Kilometrering og opsætning af kilometermærker BN1-160-1 01.09.2008
Krav om dokumentation BN-00-00-04-02-00 01.01.2000
Krav til elektriske installationer BN1-215-1 11.02.2022
Krav til tekniske stamdata BN2-196-2 13.08.2020
Kravspecifikation - Tekniske bygninger BN2-206-1 10.05.2019
Kørestrømsanlæg drifts- og beskyttelsesjording på Fjernbanen BN2-83-4 05.12.2019
Kørestrømsanlæg. Beskyttelsesjording på S-banen og i fælleszonen mellem Fjern- og S-banen BN2-84-2 20.08.2018
Landmåling på banen BN2-94-2 01.09.2011
Langskinnespor. Spændingsudligning og indgreb i spændingsudlignet spor BN1-66-2 01.07.2013
Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer BN1-13-3 01.11.2020
Omkobling til La i sikringsanlæg type DSB 1969 BN1-172-1 29.06.2017
Opmåling af genstande inden for profilgrænserne BN1-18-1 15.06.2004
Overvågning af hjul- og aksellast via ALC BN2-205-1 01.06.2018
Proceduregodkendelse af svejseprocesser BN2-63-1 16.11.2021
Projektering af HKT-information BN1-171-2 14.08.2020
Projektering, etablering, tilstand og vedligeholdelse af sporskifter og sporskæringer BN2-15-2 01.03.2008
Projektering, tilstand og eftersyn af sporskifter og sporskæringer BN1-14-2 01.03.2008
Retningslinjer for validering af relæanlæg. Sikring BN1-182-1 01.03.2013
Rifler og bølger samt skinneslibning BN2-47-2 02.06.2022
Sikkerheds- og opholdszoner på perroner BN1-9-2 01.06.2012
Skinnepolitik BN2-202-01 21.09.2015
Skinner, eftersyn og tilstand BN1-107-3 23.11.2018
Sporafstand og frispormærker BN1-154-3 01.07.2018
Sporbeliggenhedskontrol og sporkvalitetsnormer BN1-38-6 23.11.2018
Sporstoppere BN1-95-2 01.06.2012
Struktur, udseende og udvikling af Banenormer BN2-1-1 01.11.2007
Svejsning, boring og skæring i spor BN2-67-1 02.11.2022
Tilstandsinspektion og vedligeholdelse BN1-177-3 23.11.2018
Trafikstyringssystemer BN1-77-1 01.02.2007
Tværprofiler for ballasteret spor BN1-6-6 01.04.2016
Udførelse af elsporskiftevarmeanlæg BN1-179-2 28.11.2019
Udstedelse af overensstemmelseserklæring for rullende materiel BN2-74-1 01.10.2008
Underbygning: Jordarter BN1-8-1 24.06.2005
Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum BN1-174-1 31.08.2009
Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum BN1-175-1 01.01.2012
Vedligeholdelse af kørestrømsanlæg BN1-82-1 01.01.2012
Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum BN1-173-1 18.09.2009
Vejledning af måling af skinneslid BN3-200-1 12.12.2014
Vejledning ifm. planlægning og udførelse af infrastrukturarbejder på S-banestrækninger med CBTC BN3-213-1 17.12.2020
Vejledning om svejsning i koldt vejr BN3-191-1 05.12.2011
Vejledning til miljø og vandløbssager i forbindelse med afvandingsanlæg BN3-12-2 04.07.2003
Vejledning til monteringen af Robel 68.05/BDK skruetvinger BN3-201-1 21.04.2015