Strøm til fremtidens tog

Elektrificering - en vigtig del af den grønne omstilling

Banedanmark er i gang med at give den danske jernbane et historisk løft, der vil gøre den mere effektiv, mere driftssikker og mere klimavenlig. Formålet er at gøre banen klar til fremtidens eltog, der er en vigtig del af den grønne omstilling og bliver en stor forbedring for både passagerer, naboerne langs banen og for miljøet.

 

Banedanmark elektrificerer frem mod 2027 en stor del af de eksisterende jernbaner i Danmark. Det drejer sig blandt andet om hovedstrækningen fra Fredericia til Aalborg Lufthavn og strækningen fra Ringsted ned mod den kommende tunnel under Femern Bælt. Sammen med DSBs indkøb af fremtidens nye eltog betyder det, at der i fremtiden kommer til at køre væsentlig flere eltog på de danske jernbaner end i dag - også på de strækninger, der allerede i dag er elektrificerede. Det stiller store krav til de eksisterende kørestrømsanlæg, og særligt mellem Fredericia og København H vil der komme til at mangle strøm fra de nuværende fordelingsstationer til den øgede mængde af eltog de kommende år.

I Banedanmark er vi derfor i gang med at tilpasse det eksisterende kørestrømsanlæg på den elektrificerede strækning mellem Fredericia og København H, så det kan håndtere den forøgede trafikmængde fra fremtidens eltog, som bliver leveret i perioden fra 2021-2030.

I de kommende år bygger Banedanmark fire nye fordelingsstationer og opgraderer to eksisterende anlæg:

De fire nye fordelingsstationer opføres i:
København (færdig maj 2022)
Marslev (færdig marts 2023)
Slagelse (færdig december 2023)
Gelsted (færdig december 2021)

Opgradering af to fordelingsstationer:
Roskilde (færdig juni 2022)
Fredericia (færdig juni 2023)

Fordelingsstationen i København
På Gl. Vasbygade 50 har  Banedanmark bygget den største af de fire nye fordelingsstationer. Den er udført som et indendørs anlæg beliggende på et areal på 1000 m2. Bygningen er 10-12 meter høj og indeholder 132/50 kV transformere. Fordelingsstationen stod færdig i februar 2022. De sidste detaljer genstår, inden den tages i brug.
Læs mere om fordelingsstationen og anlægsarbejdet 


 

 

 

 

Nyheder om Strøm til fremtidens tog